Professionele nabijheid - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud
Nascholing Professionele Nabijheid

Professionele nabijheid begint bij de nabijheid die de zorgverlener tot zichzelf kan betrachten door zich gewaar te zijn van zijn innerlijke signalen en die in te zetten voor een goede afstemming op zichzelf én zijn omgeving. Deze nabijheid verbetert de relationele grond­houding van de zorgverlener en stelt hem in staat om persoonlijke diepgang aan te bieden en om feitelijk de dynamiek tussen hem en de ander te observeren, en doelgericht te werken.

Distantie en nabijheid
Professionele distantie is nodig om te voor­komen dat je zó verwikkeld raakt met  de cliënt dat je professio­nele kennis, procedures en technieken niet deugdelijk meer kunt toepassen. In deze training leer je die distantie te verkleinen door de professionele nabijheid tot jezelf te verstevigen zodat werkdruk je minder van slag brengt en je je persoonlijker bij de cliënt kunt betrekken zonder verlies van je professionaliteit.

Voor Wie?
Heb jij als therapeut of coach je werk gekozen om bij te dragen aan de kwaliteit van het leven van mensen? Je hebt je de nodige methodieken en werkwijzen eigen gemaakt en hebt daar ook ervaring in. En blijf je verlangen naar meer diepgang? Je wilt dat niet alleen bereiken door nieuwe vaardigheden of kennis, maar door juist steeds meer jezelf te zijn en jezelf zo als instrument ontwikkelen?

Aanbod
  • De training wordt voor de eerst keer als eendaagse training uitgevoerd. Dat geschiedt op zaterdag 12-12-2020, van 9.30 uur tot 16.30 uur in Werkhoven. De lunch, koffie en thee worden verzorgd. Kosten: € 297. Maximum aantal deelnemers: 6.
  • Wil je liever het thema “Professionele nabijheid” individueel verkennen, maak daarvoor dan een afspraak met een van onze trainers.
 Meldt je aan via www.academium.nl/contact/.  

Toekomst
Later zal deze training ook aangeboden worden voor alle zorgverleners, zowel voor de Gezondheidszorg waaronder de GGZ,  de welzijnszorg als de ouderenzorg.

Trainers
Hij is haptonoom en bedrijfskundige. Zijn dagelijks werk bestaat uit het verzorgen van opleidingen aan voor coaches, therapeuten en trainers op het gebied van haptonomie en non-verbale communicatie. Daarnaast is hij executive (team) coach en management trainer.
 Hij is o.a. gestalttherapeut, ECP-therapeut en MSc Innovatie, zorg en welzijn. In zijn dagelijks werk is Paul een veelzijdig therapeut in zijn praktijk Op eigen koers en beleidsadviseur in de zorg.

Meer informatie en studiemateriaal

Studiemateriaal
Terug naar de inhoud