Klachten - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Klachten

Werkwijze
Kwaliteit, klachten en geschillen

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Op eigen koers voldoet aan de eisen die de Wkkgz aan zorgverleners stelt.
Wat betekent dat in het kort?
  • Je kan gratis een klachtenfunctionaris van Quasir raadplegen (artikel 13 Wkkgz).
  • Wij zijn aangesloten bij een erkende Geschillen Instantie, Stichting Zorggeschil (artikel 8 Wkkgz).
  • Onze aansluiting bij Quasir en Stichting Zorggeschil is geregeld via het NIBIG en de Stichting Solidariteitsfonds Wkkgz.
Op eigen koers kent rond vragen over de kwaliteit, klachten en conflicten de volgende gang van zaken.

Hoe te handelen bij een klacht? Eerst overleg cliënt - therapeut.

Ben je niet tevreden over ons werk, dan is het belangrijk dat je daarin gehoord wordt. Klachten kunnen niet alleen onze persoonlijke werkrelatie verstoren. Ze kunnen ook belangrijke elementen van het therapeutisch proces op tafel brengen. Door er met elkaar over te praten kunnen we helder krijgen wat er aan de hand is, en hoe we er samen mee om kunnen gaan. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. Dus bij klachten is het altijd het prettigst om eerst met elkaar contact op te nemen, te overleggen.

Wat als dit onderling overleg niet naar tevredenheid verloopt, of als je het niet aan durft?

Je kan dan gratis gratis terecht bij onze klachtenfunctionaris van Quasir; die je klacht zal behandelen. Wij hebben een abonnement bij Quasir. De klachtenfunctionaris kan een gesprek tussen cliënt en therapeut (opnieuw) op gang brengen. Doel van het klachtrecht is het wegnemen van onvrede bij de cliënt en het herstel van zijn relatie met de therapeut. Mocht dit niet afdoende zijn, dan kan de klachtenfunctionaris u wijzen op twee volgende alternatieven:
  • De wet biedt indien nodig een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie: Stichting Zorggeschil. Die doet bij conflictsituaties een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. Kijk voor een beroep op Geschilleninstantie Zorggeschil op http://bit.ly/2pPAgsj. De geschillencommissie is veel laagdrempeliger dan de optie om een rechtszaak aan te spannen.
  • Wij zijn als ECP-therapeuten, geregistreerd bij de NAP. Als de klacht handelt over de vraag of wij hebben gehandeld in overeenstemming met de door de NAP vastgestelde normen, dan kan je je klacht ook voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak van de NAP.
Je kan klachtbemiddeling door een klachtenfunctionaris vragen bij Quasir. Je kan ook telefonisch en per mail contact met de klachtenfunctionaris opnemen voor een kort overleg over een klacht. Je krijgt hiervoor geen rekening toegestuurd.
Terug naar de inhoud