Pijn in het hart - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Pijn in het hart

Pijn in het hart

Als ik pijn in mijn hart heb
En ik niet weet wat ik ermee moet.
Anders dan mijn hart vast te houden.
Wat is het dan begrijpelijk om het te begraven
Onder verontwaardiging, boosheid en verwijten.
Wat is het spijtig dat ik daarmee de ander juist pijn veroorzaak,
De ander van mij afstoot en ik mij niet gehoord voel.
War triest dat dit míjn eigen pijn, eenzaamheid
en machteloosheid alleen maar laat groeien.
En hoe verheugend is het dat dit geploeter
Mij er eigenlijk alleen maar op wijst
Dat ik maar steeds niet toe kom
Aan het diepe verlangen om te leven
Te leven in de vrijheid
Om het hart te laten stromen.
Dat is wat ik iedereen gun.

Paul van Beuzekom, ECP-therapeut 
februari 2014
Terug naar de inhoud