Stiefgezinnen hebben zo hun valkuilen. Leer ze op tijd kennen. - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Stiefgezinnen hebben zo hun valkuilen. Leer ze op tijd kennen.

Diensten > Gezinstherapie
Stiefgezinnen / nieuw samengestelde gezinnen

Voor stiefgezinnen geldt dat het veel lastiger is om een sfeer te maken waarin alle betrokkenen zich thuis en op hun gemak kunnen voelen. Dan worden er immers twee gezins- en familiesystemen aan elkaar gekoppeld. Dus twee gezinsculturen. En de andere ouder blijft altijd op de achtergrond invloed hebben.
Zorg dat je goed bent voorbereid als je een stiefgezin gaat beginnen. En heb je als een stiefgezin en merk je hoe lastig dat kan zijn, kom Op eigen koers.
Begeleiding word verzorgd door: Paul van Beuzekom en Marianne van Berkel

In een nieuwe gezinssysteem is het belangrijk dat ieder opnieuw zijn plek kan vinden om met elkaar een nieuwe balans te krijgen. Je gaat samenwonen vanwege de partner, en diens kinderen krijg je er gratis bij. Maar die kinderen krijgen de stiefouder er ook gratis bij. Bij kinderen die uit je geboren worden heb je een natuurlijke band en een natuurlijke gezag. Dat is niet het geval bij stiefkinderen. De band met je stiefkinderen moet je van de grond af aan opbouwen. Moet je van ze houden? Moeten zij van jou houden? Moeten je stiefkinderen papa of mama tegen je zeggen? Welk effect heeft de loyaliteit van je stiefkinderen in de richting van de andere biologische ouder? In hoeverre is een stiefgezin vergelijkbaar met een kerngezin, en wat zijn de verschillen?
Het kan gebeuren dat het tussen de geliefden goed gaat, maar dat het voor de stiefouder lastig is om met de kinderen een goede relatie op te bouwen. En wat veel voor komt is dat de andere biologische ouder een storende invloed heeft op het stiefgezin.Na echtscheiding of overlijden van de partner gaan veel mensen vroeg of laat weer een nieuwe relatie aan, opnieuw samenwonen of trouwen. Wanneer er kinderen zijn ontstaat er een nieuw samengesteld gezin. Dat is een gezin waar tenminste één van de partners stiefouder is. Deze samenlevingsvorm wijkt af van het gewone "kerngezin" en heeft eigen speciale kenmerken. Samenwonen met een nieuwe partner kan allerlei zorgen en vragen met zich meebrengen, zoals:
 • Word ik als nieuwe vader/moeder wel geaccepteerd?
 • Al ben ik geen vader of moeder, moet ik me nu wel of juist niet met de opvoeding bemoeien en zo ja, hoe verdelen we dan de taken over de opvoeding?
 • Is iedere partner verantwoordelijk voor zijn eigen kinderen?
 • Komen mijn kinderen niet tekort?
 • Als mijn partner een groot meningsverschil heeft met mijn kind(-eren), voor wie moet ik dan kiezen?

Werkwijze
De begeleiding is toegespitst op de situatie van ouders en kinderen in nieuw samengestelde gezinnen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan:
 • de verschillen tussen een gewoon gezin en een nieuw samengesteld gezin
 • valkuilen voor stiefmoeder, stiefvader, de weekendstiefouder en de eigen ouder in het nieuwe gezin
 • mogelijke reacties van de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en/of de verwerking van de scheiding of het overlijden
 • de rol van de nieuwe ouder als opvoeder
 • reacties en verwachtingen van de familie en de verdere omgeving en vooral niet te vergeten de ex-partner
 • het omgaan met concrete opvoedingssituaties

.............................................................................................................................................
Als het bovenstaande je aanspreekt , nodigen we je uit voor een oriënterend gesprek, een intake.  Een intake duurt in de regel 1½ uur. Bel ons gerust. Zie onze "bereikbaarheidsgegevens". En kijk eens wat er nodig is ter voorbereiding van een intake.
Terug naar de inhoud