Vergoedingen - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Vergoedingen

Werkwijze
Vergoedingen

Er zijn twee mogelijkheden om de kosten vergoed te krijgen.
  1. Een andere instantie betaalt, bijvoorbeeld je werkgever, het bedrijf waar je werkt, of een uitkeringsinstantie als de UVW of de gemeente.
  2. Of de zorgverzekeraar. Vergoeding is dan hooguit mogelijk uit het aanvullend pakket. Of de verzekeraar iets vergoedt is sterk afhankelijk van het jaarlijks wisselende overheidbeleid en van de zorgverzekeraar. Waar moet je dan op letten?

Kijk in de polis van je zorgverzekeraar
Afhankelijk van je aanvullende verzekering kan je onze sessies als "consulten alternatieve geneeswijze" vergoed krijgen. Op je polis en met name in de polisvoorwaarden kan je zelf zien in hoeverre je daarvoor verzekerd bent. Check het voor de zekerheid. Belangrijk hierbij is te checken of de NVAGT, een beroepsvereniging waar wij lid van zijn, in de lijst van alternatieve Nederlandse beroepsverenigingen van jouw zorgverzekeraar staat. Wij zijn geregistreerd lid van de NVAGT en de EAGT. De therapeutische dienst die wij leveren heet in de GGZ officieel "gestalttherapie". En dat is een onderdeel van "alternatieve geneeswijzen".
Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij de kosten niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraars declareren. Jij ontvangt zelf de facturen.

Informatie over vergoedingen
Terug naar de inhoud