Paul van Beuzekom - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers relatietherapie
Op eige kompas relatietherapie
Op eigen koers relatietherapie
Op eigen koers
Ga naar de inhoud
Wie zijn wij?
Paul van Beuzekom
ECP-therapeut

Wat me mijn leven lang al boeit is hoe mensen zichzelf trouw zijn en in hun eigen kracht komen. Sinds 1992 werk ik in eigen praktijk, vanuit de combinatie van de onderwijsman in hart en nieren met jarenlange ervaring met de werkcultuur in ambtelijke organisaties, vader van zeven kinderen, gestalttherapeut en coach voor managers en medewerkers. Tevens was ik seniorbeleidsmedewerker Human Resource Management bij de directie P&O van het Ministerie van OCenW, in welke functie ik veel ervaring heb opgedaan met de ontwikkeling van managers, de diverse facetten van de bedrijfscultuur en effecten daarvan op de bedrijfsgezondheid en de bedrijfsresultaten.

Mijn kernkwaliteiten zijn het slaan van een brug tussen verstand en gevoel, en het werken met beelden die raken. Mijn kernwoorden zijn: gemak en rust, plezier en inzet, kiezen, vrijheid en verbondenheid, openstaan, helderheid, respect en liefdevolle acceptatie en Bourgondisch genieten.

Opleidingen
Vanaf 1987 ben ik vier jaar bezig geweest met transactionele analyse, een therapievorm die vooral helpt begrijpen wat er tussen mensen gebeurt en hoe mensen reageren en hoe het ook anders kan. In 1996 heb ik de opleiding gestalt en transpersoonlijke psychotherapie van het Centrum Boswijk in Gameren/Hurwenen afgerond. Deze opleiding is voor een belangrijk deel gebaseerd op gestalt, psychosynthese en bio-energetica, met elementen van het Tibetaanse boeddhisme. Deze opleiding is aangevuld met trainingen voor relatietherapie, gestalttherapie, gezinsopstellingen, EMDR en Zen Boeddhisme in de traditie van Thich Nhat Hanh. Voor de vertaling van dit vak naar de concrete context van werk en inkomen heb ik een opleiding gevolgd tot loopbaancoach.

Ik ben geboren in 1948, en katholiek opgevoed. Ik heb veel voeling met het christelijk geloof, en met het boeddhisme. Van 1973 tot en met 1989 getrouwd geweest en drie kinderen gekregen, in 1993 getrouwd met Marianne van Berkel. Zij heeft vier kinderen. We hebben inmiddels 5 kleinkinderen. In 1973 ben ik afgestudeerd als chemicus, vijf jaar leraar natuur- en scheikunde in het voortgezet onderwijs geweest, zeven jaar bij het Cito gewerkt aan examen- en toetsproduktie. Van 1985 tot en met 2003 was ik beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCenW, achtereenvolgens voor het voortgezet onderwijs en voor personeelszaken. In 1992 ben ik in de geestelijke gezondheid gaan werken; aanvankelijk partime, later fulltime.

Ik heb het Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP), geregistreerd bij het NAP, en ben geregistreerd lid van  het NVAGT  en van de EAGT.
Geregistreerd in het landelijk AGBZ-bestand (Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners) bij het Landelijk Informatiecentrum van van Zorgverzekeraars Vektis B.V. in Zeist onder AGB-code 90028567 en code 94006485.
Terug naar de inhoud