Kwaliteitsgarantie psychotherapie - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Kwaliteitsgarantie psychotherapie

Wie zijn wij?
Kwaliteit

Wij zijn houders van het Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP). En we werken als zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg en als coach.
Net zoals bij de BIG-registratie gelden ook voor ons als NVAGT-geregistreerden ook vastgestelde opleidingseisen en eisen ten aanzien van herregistratie, bijscholing, nascholing, intervisie en supervisie, en tot slot het bijhouden van vakliteratuur.

Onze registraties zijn:
      Paul van Beuzekom       Marianne van Berkel
EAGT:     B48-07                  EAGT:    B49-07             
NVAGT:  geregistreerd          NVAGT: geregistreerd    

Bij klachten is altijd ons verzoek om te beginnen met onszelf daarover aan te spreken. Mochten we er samen niet uit komen dat is het mogelijk om bij de organisaties waar we geregistreerd zijn de ethische code erop na te lezen en een beroep te doen op de vertrouwenspersonen. Zie daarvoor:

Meldcodes
Wij zijn gehouden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. zie voor meer informatie: http://www.huiselijkgeweld.nl
Terug naar de inhoud