Evaluatie - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Evaluatie

Werkwijze
Evaluatie

We houden bij Op eigen koers van efficiënt werken. Evaluatie is in ons werk belangrijk. Het dient om elkaar op de hoogte te houden of we nog op de goede weg zijn, en om samen bij te sturen. Dit is een uitnodiging aan cliënt en therapeut om gelijkwaardig met elkaar te werken. De cliënt en de therapeut brengen elk hun eigen deskundigheid in. De deskundigheid van de therapeut is zijn ervaring met therapeutische processen. De cliënt is deskundig in zijn eigen verhaal. Beide zijn nodig om kwaliteit te halen. Zo wordt het een efficient traject. Het effect is dat het gemiddeld aantal sessies dat mensen bij ons hebben 7 is.

Verslag van elke sessie
Eén element van de evaluatie is dat we onze klanten vragen om van elke sessie een verslag te schrijven, een mijmerverslag.
Twee fasen van het verslag: Ga daarvoor eens mijmeren over wat er van de sessie is blijven hangen, welke beelden en inzichten langs zijn gekomen, welke vragen het opgeroepen heeft, en wat je raakte. En voeg daaraan toe wat in de sessie je geholpen heeft en wat je juist belemmerd heeft. En voeg je commentaar over de gang van zaken toe, als je dat hebt. We horen graag je commentaar.
Als tweede fase van het verslag kan je in de dagen of weken daarna kijken wat het in beweging heeft gebracht of wat je ermee kon. En misschien komen er nieuwe vragen op waar je in de volgende sessie naar wilt kijken. En mogelijk kom je situaties tegen waarvan je zegt: "kijk dat bedoel ik nou, hier loop ik nou steeds tegenaan". Zet ze erin. En zet erbij waar je het de volgende keer over wilt hebben. En mail je verslag twee dagen vóór de volgende sessie naar  Wij schrijven zelf ook een verslag van elke sessie. En ter voorbereiding van de volgende sessie lezen we ons eigen verslag en jouw verslag.
Vorm van het verslag: Er zijn klanten die schrijven een verslag van vijf regels waar de kern perfect in staat; maar let wel, zoiets schrijven kost véél tijd. Er zijn klanten die 7 kantjes vol schrijven, maar let wel, dat kost óns veel tijd. Je kan ook een gedicht insturen of een mp3-tje als dat goed uitdrukt wat je bedoelt, of een foto of je eigen tekening of schilderij. Kies je eigen vorm.
Nut van het verslag: Nut van een verslag is dat je zo je eigen proces weer even op gang helpt. En dat je oogst wat er gebeurd is, want na 3 dagen weet je niet meer wat er gebeurd is. En stuur je verslag aub uiterlijk 2 dagen vóór de volgende sessie per mail toe. Dan kunnen wij lezen wat je van de sessie hebt meegenomen en hoe je in de volgende sessie verder wilt. Dit ondersteunt de efficiëntie van de sessies.

Een serie sessies wordt zo mogelijk afgesloten met een evaluatie.

Je kan over de intentie van de evaluatie meer lezen in de beschrijving van onze dienstverlening.

Terug naar de inhoud