Literatuur_stiefgezinnen - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Literatuur_stiefgezinnen

Diensten > Gezinstherapie
Literatuur over stiefgezinnen

  • "Samen gesteld, de dynamiek van het stiefgezin", door Ietje Heybroek - Hessels
  • "Samengestelde gezinnen" door Margreet Feenstra
  • "Stiefouders en stiefkinderen" door James Bray & John Kelly
  • "Familieopstellingen voor paren" door Marlies Holitzka en Elisabeth Remmert
  • "Vonken van verlangen" door Wibe Veenbaas & Joke Goudswaard
  • "Kind van gescheiden ouders" door Rudi Lichtenbelt
  • "De bewuste stiefmoeder" door Addy Manneke. In die boek gaat Addy (zelf een ervaren stiefmoeder) in op de historische en culturele achtergronden van het stiefmoederschap. Verder geeft ze naast adviezen en tips voor stiefmoeders ook aandacht aan wat negatieve gevoelens van de stiefmoeder over haarzelf en over haar persoonlijke geschiedenis zeggen. En hoe deze een sleutel voor verandering kunnen zijn. En prettig is dat ze ook de rol van vader belicht; wat is zíjn aandeel in het geheel en wat kan hij doen om zijn partner te steunen? Zeker een lezenswaardig boek.
  • “Scènes uit een stiefgezin” door Hennie Harinck. Geen boek met adviezen of een zwaar studieboek, maar een roman, met humor en werkelijkheidszin geschreven door Hennie Harinck, zelf ervaringsdeskundige. Heel goed beschrijft ze het laveren van een stiefmoeder in het gezin van haar lief, met alle ups en downs, vreugde en wanhoop. Hoe ze eerst smelt voor zijn kinderen en zich met hart en ziel inzet voor het gezin en later tot haar schrik merkt dat ze langzaam bezig is de boze stiefmoeder uit de sprookjes  te worden. In dit boek staat de beleving van een stiefmoeder zonder eigen kinderen centraal. In onze praktijk merken we dat deze groep vrouwen een andere positie inneemt dat stiefmoeders met eigen kinderen, met een eigen problematiek. De overgang van een vrijgezellenbestaan naar een gezin,ook nog van een ander, is zeker niet gemakkelijk. Niet alleen hebben zij niet het verleden met het gezin gedeeld, maar zij hebben ook  plotseling een rol die ze niet uit eigen ervaring kennen. Een aanrader dus voor deze groep vrouwen, hoewel ook andere stiefmoeders veel in dit boek zullen herkennen.
Terug naar de inhoud