Samenwerkingscontract - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Samenwerkingscontract

Werkwijze
Samenwerkingscontract

Om je goed te informeren over de diensten die je bij "Op eigen koers" koopt is het goed dat je het contract kent. Dit is opgebouwd uit 4 documenten.
  • In het samenwerkingscontract leggen we je persoons­gegevens en informatie over je gezondheid vast.
  • In het document “De dienstverlening van Op eigen koers” staat een beschrijving van de diensten die wij verlenen, wat je van ons kan verwachten en wat wij van jou verwachten.
  • In het derde document de “Algemene leveringsvoorwaarden” vind je de zakelijke punten waar wij en jij aan gehouden zijn.
  • In de AVG-verantwoording geven wij informatie over de manier waarop wij voldoen aan de privacy-eisen die de AVG aan ons als zelfstandig werkende zorgverleners stelt.
Als jij en wij het contract tekenen, wil dat zeggen dat jij en wij met de inhoud van alle drie documenten akkoord gaan en dat die de basis vormen van onze samenwerking.
Dit samenwerkingscontract komt in de plaats van de behandelovereenkomst als bedoeld als in de WGBO. De WGBO schrijft aan zorgverleners voor dat zij cliënten vooraf goed informeren en met hen een gelijkwaardige samenwerking opbouwen.
Terug naar de inhoud