Communicatie - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

Communicatie

Diensten > Relatietherapie
Als je elkaar niet goed meer begrijpt (communicatie)

De centrale vraag bij communicatieproblemen is "hoe kan de communicatie zo worden gevoerd dat het leidt tot meer nabijheid in plaats van meer afstand". Partners zijn verschillend. Ze kunnen ook een heel verschillende manier van communiceren hebben. In het begin van een relatie is dat voor de geliefden vaak nog niet zo zichtbaar. Na verloop van tijd kan dit wel voelbaar worden omdat het vaker voor komt dat ze zich niet begrepen voelen. Als de communicatie stokt zit het gevaar erin dat ongeduld erin sluipt. Dat slaat gemakkelijk om in verwijten. Als dit te lang duurt groeit de wanhoop "hoe je elkaar dán moet bereiken". En ondertussen drijven de partners uit elkaar. In zo’n situatie kan het nuttig zijn om begeleiding te vragen om de communicatie weer op gang te helpen. Communicatie kan gemakkelijk fout lopen op de volgende verschillen tussen partners.

  • Als de ene partner een brandend verlangen naar echt contact heeft en de ander er niets van moet hebben als gevraagd wordt "wat voel je nou?"
  • Als de ene vooral gericht is op resultaten en einddoelen en de ander het veel belangrijker vindt hoe je daar komt. Ofwel, als er een probleem is verzint de een de oplossing waar je bij staat. De ander wil eerst eens dat het probleem gehoord wordt zonder dat het direct opgelost wordt; want als je er eerst eens rustig over kan praten kan de probleemhebber er op een eigen manier mee omgaan.
  • De ene partner kan in termen van "macht over" denken, terwijl de ander juist de "macht met" elkaar wil uitoefenen. Gaat het erom dat iemand de baas is of is het belangrijk dat ieders stem wordt gehoord en meegewogen. Wat is belangrijker, dat in een discussie bepaald wordt wie er gelijk heeft en welke beslissing er dus valt of is het belangrijk dat er een dialoog gevoerd wordt zodat ieders kijk op de situatie ook echt mee kan spelen bij de beslissing.
  • Als een van de partners zich vooral laat zien als iemand die verstandig is, en de ander vooral leeft vanuit de emoties, kan het moeilijk zijn elkaar te verstaan. Als de eerste het voor het zeggen krijgt wordt het een verstandshuwelijk; daar kan de tweede zich niet in vinden. En omgekeerd. Voor ze het weten staan ze tegenover elkaar en begrijpen ze elkaar niet. Zowel emoties als verstand zijn nodig om samen te groeien naar een relatie waarin je echt jezelf kan zijn en je op je gemak kunt voelen. Belangrijk is om elkaar op het vlak van het verstand én op het vlak van het gevoel te leren verstaan.

Communicatie kan ook gemakkelijk verstoord worden door verwijten. Het is zo begrijpelijk dat je met een verwijt komt als er iets gebeurt wat je vervelend vindt, zeker als je er al eerder wat van gezegd hebt. Verwijten hebben echter het menselijke effect dat het verzet bij de ander oproept. De ruzie, de strijd is dan verzekerd, en de afstand ook.

Echt luisteren is een kunst die je kan leren. Begeleiding in de vorm van relatietherapie kan nodig zijn om samen uit het strijdpatroon en uit de wanhoop te komen. Het gaat bij communicatie niet zo zeer om wát je zegt maar om hoe je het zegt. Door je bij communicatie steeds af te vragen of wat je zegt en hoe je het zegt meer of minder afstand oplevert. Echt luisteren vraagt om het loslaten van je verwachtingen en van je neiging om te claimen en van de wanhoop dat het wel wéér fout zal gaan. Dan krijgt je nieuwsgierigheid naar de ander een kans.


Gestaltpraktijk Op eigen koers

.............................................................................................................................................
Als het bovenstaande je aanspreekt , nodigen we je uit voor een oriënterend gesprek, een intake.  Een intake duurt in de regel 1½ uur. Bel ons gerust. Zie onze "bereikbaarheidsgegevens". En kijk eens wat er nodig is ter voorbereiding van een intake. 

Terug naar de inhoud