Leer je eigen verhaal begrijpen. Relatietherapie met jezelf en met de ander. - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud
"Op eigen koers" betekent:
je eigen verhaal leren begrijpen en je eigen antwoorden vinden.


ECP-praktijk Op eigen koers
Vondellaan 43 3818 WN Amersfoort Utrecht Nederland
Wij zijn een GGZ-praktijk die mensen op eigen koers helpt, die hen helpt hun eigen verhaal te begrijpen, hun eigen antwoorden te vinden en hen helpt erop te vertrouwen dat ze uiteindelijk zelf het beste weten wat goed voor hen is.
Vind je eigen antwoord
Onze begeleiding gaat over de manier waarop je met jezelf en met de mensen en de wereld om je heen leeft. Wij zijn professioneel in het aangaan van een dynamische en gelijkwaardige samenwerking waarin zichtbaar kan worden wat je klachten je vertellen over hoe je leeft en hoe je je plek inneemt. Het is díe dynamiek waarin voelbaar en begrijpelijk wordt waar jouw verhaal over gaat, wat er aan de hand is en waarin jouw eigen antwoorden boven komen drijven. Door jou uit te nodigen om te focussen op je zelf, kan je in contact komen met je innerlijke kracht, je intuïtie en je diepste weten. Uiteindelijk weet je zelf het beste wat goed voor je is. Zo kom je op eigen koers.

De artikelen op onze leestafel  over therapie, relaties, leiderschap en leven geven een beeld van wie we zijn en hoe we werken.




Wij oordelen niet,
zijn direct en respectvol,
gericht op helderheid
over je eigen levensverhaal,
en op het vinden van
je eigen antwoorden.
Door onze spiegelende vragen
leer je jezelf beter kennen
en zien wat wel en niet klopt
met wie je bent.
Zo kom je
op eigen koers.
Zolang je op eigen koers bent
kom je er wel.







Leren leven
en werken in verbinding,
met de vrijheid
om je eigen koers te volgen

Wie zijn wij?
Na onze basisopleiding gestalttherapie / transpersoonlijke therapie hebben wij voldaan aan alle aanvullende eisen die gesteld worden voor het behalen van het Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP), het certificaat dat uitgegeven wordt door de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP). In onze basisopleiding kwamen ook mindfullness, psycho­synthese, boeddhistische werkvormen en bio-energetica aan de orde. Door bijscholing hebben we ook ervaring opgedaan met diverse andere therapiestromingen. Bijvoorbeeld: EMDR, familieopstellingen, EFT (emotional focused therapy), systeemtherapie, transactionele analyse, zijnsgeoriënteerde therapie, RET en cognitieve therapie. Wij hebben dus de beschikking over een breed palet van werkvormen.
We stellen de mens centraal. We handelen vanuit betrokkenheid, ontwikkelen vanuit passie ons vak en opereren daardoor vaak intuïtief, innovatief en effectief. We hebben met name aandacht voor de mens achter de cliënt.
Is dit wat je zoekt, dan ben je welkom.
Hartelijke groet van Marianne van Berkel en Paul van Beuzekom
Terug naar de inhoud